geodynamics005006.gif
geodynamics005005.gif
geodynamics005004.gif
geodynamics005003.gif
triangle.gif
triangle.gif
RAREST
SUBSIMIN
triangle.gif
DECALAJ
triangle.gif
GEODIN
geodynamics005002.gif
PROIECTE DE CERCETARE
DECALAJ
baraj_small.jpg
Back
geodynamics005001.gif
OBIECTIVE
Rezumat
Participanti
Etape
Rezultate
worldglob.gif
Proiectul îsi propune studierea deplasărilor verticale si orizontale ale barajelor hidrotehnice. Aceasta nu se poate realiza profesional decât studiind zona de interes pe o perioadă lungă de timp, cu măsurători si prelucrări de date efectuate la circa trei luni. Perioada de timp poate varia de la 3-5 ani până la 30-40 de ani.
Acest tip de analiza presupune integrarea unui volum imens de informatii provenind din domeniul stiintelor geonomice, cum sunt geologia, geofizica, seismologia sau geodezia sau discipline partiale ale lor, ce furnizeaza elementele de cunoastere necesare pentru elaborarea unor modele seismotectonice care sa elucideze cauzele producerii evenimentelor seismice si conturarea zonelor cu risc seismic ridicat.
Pentru atingerea obiectivelor stiintifice ale proiectului sunt avute în vedere urmatoarele activitati:
-Stabilirea obiectivelor de interes si evaluarea pe baza proiectului de constructie a distributiei retelei de receptori GPS si de senzori de acceleratie si deplasare.
-Proiectarea sistemului de inregistrare a datelor primare ( seismice si satelitare)
-Intocmirea bazei de date din domeniul seismologiei si geofizicii
-Efectuarea primelor masuratori satelitare si seismice pe amplasamente
-Prelucrarea primelor date si stabilirea ratei de masurare in functie de primele rezultate
-Interpretarea datelor satelitare GPS
-Interpretarea datelor seismice
-Coroborarea datelor seismice si GPS
-Directii de compresiune si extensie crustala rezultate din studiul mecanismelor
-Directii de deformatie rezultate din prelucrarea masuratorilor geodezice satelitare (GPS).
-Elaborarea modelelor seismodinamice integrate
Anul 1
-Proiectarea retelei de reperi
-Plantarea reperilor în zona de interes si în zona stabilă;
-Efectuarea măsurătorilor cu periodicitatea stabilită de trei luni;
Anul 2
-Repetarea măsurătorilor conform periodicitătii de trei luni;
-Efectuarea ciclului de măsurători 0 cu prelucrarea aferentă, la cel mult 3 luni de la plantarea reperilor;

-Prelucrarea datelor pentru a stabili valorile finale ale coordonatelor reperilor
-Prelucrarea datelor pentru a obtine coordonatele finale pe fiecare etapă;
-Stabilirea vectorului deplasare si a acceleratiei pe fiecare etapă de prelucrare si concluzia generală.
Anul 3
-Repetarea măsurătorilor conform periodicitătii de trei luni;
-Compararea datelor finale pentru a stabili vectorul deplasărilor verticale si orizontale
-Intocmirea modelului de deplasare a zonei.
geodynamics002001.gif
VELOROM
geodynamics001004.gif
LINKS
geodynamics001003.gif
CONTACT
geodynamics001002.gif
HOME
geodynamics002001.gif
TRAPAWA