geodynamics002007.gif
geodynamics002006.gif
geodynamics002005.gif
geodynamics002004.gif
triangle.gif
triangle.gif
RAREST
SUBSIMIN
triangle.gif
DECALAJ
triangle.gif
GEODIN
geodynamics002003.gif
PROIECTE DE CERCETARE
DECALAJ
DETERMINARI 3D PENTRU CALCULUL DEPLASARILOR BARAJELOR HIDROTEHNICE PRIN METODE SATELITARE
Proiect CEEX nr.295 / 2006
Durata proiectului : 2 ani 20 zile (2006-2008)
baraj.jpg
Rezumat
Participanti
Obiective
Etape
Rezultate
geodynamics002002.gif
worldglob.gif
geodynamics002001.gif
VELOROM
geodynamics001004.gif
LINKS
geodynamics001003.gif
CONTACT
geodynamics001002.gif
HOME
geodynamics002001.gif
TRAPAWA