geodynamics007006.gif
geodynamics007005.gif
geodynamics007004.gif
geodynamics007003.gif
triangle.gif
triangle.gif
RAREST
SUBSIMIN
triangle.gif
DECALAJ
triangle.gif
GEODIN
geodynamics007002.gif
PROIECTE DE CERCETARE
DECALAJ
baraj_small.jpg
Back
geodynamics007001.gif
REZULTATE
Proiectul va avea ca principale rezultate:
-întocmirea cataloagelor de cutremure pentru ariile seismic active din zonele unde exista astfel de constructii hidrotehnice si din zonele adiacente;
-se va realiza proiectarea retelei de reperi care vor fi incastrati in structura obiectivului studiat;
-se vor realiza primele inregistrari de determinari 3D ale pozitiei reperilor incastrati in structura;
-determinarea vectorilor de deplasare ale marginilor de blocuri componente ale barajelor studiate:
-determinarea deplasarilor asociate.
Se va intocmi modelul dinamic si cinematic preliminar al generarii si evolutiei complexe a blocurilor componente ale barajelor.
Impactul economic este deosebit - evitarea unor posibile pagube materiale însemnate. Probleme sunt deasemenea create de nivelul dezvoltarii industriale cu generare potentiala de riscuri mari de producere de pagube materiale, marile baraje din arealul carpatic fiind factori cu influenta semnificativa asupra echilibrului natural al mediului înconjurator. Se propune o tehnologie moderna, verificata în lume si cu rezultate deosebite, si integrarea rezultatelor obtinute din determinari satelitare cu cele ale tuturor metodelor de investigare specifice geostiintelor clasice.
Rezumat
Participanti
Obiective
Etape
worldglob.gif
geodynamics002001.gif
VELOROM
geodynamics001004.gif
LINKS
geodynamics001003.gif
CONTACT
geodynamics001002.gif
HOME
geodynamics002001.gif
TRAPAWA