geodynamics021007.gif
geodynamics021006.gif
geodynamics021005.gif
geodynamics021004.gif
triangle.gif
triangle.gif
RAREST
SUBSIMIN
triangle.gif
DECALAJ
triangle.gif
GEODIN
geodynamics021003.gif
PROIECTE DE CERCETARE
GEODIN
Back
geodynamics021002.gif
REZUMAT
Studiul arealelor cu seismicitate ridicata impune integrarea informatiilor seismologice din aceste spatii in contextul geotectonic specific regiunilor respective. Informatiile sunt fundamentale pentru conturarea zonelor de acumulare a tensiunilor generate de seisme precum si pentru actualizarea modelelor privind dinamica diferitelor blocuri litosferice din constitutia regiunilor investigate. Interpretarea integrate a acestor date conduce la cresterea gradului de cunoastere a litosferei ariilor de interes stiintific si practice (cu activitate seismica intensa).
Proiectul, axat pe acest subiect, vizeaza elaborarea modelelor geostructurale ale zonelor seismogene prin valorificarea informatiilor tectonice (regionale si locale), seismologice (privind mai ales mecanismul in focar al seismelor) si a celor referitoare la deformatiile crustale (din studii de tip GPS).
Baza de date ce va fi constuita va fi reprezentata de sinteza informatiilor geologice, geofizice, seismologice si geodinamice privind structura litosferei ariilor seismogene Vrancea, Fagaras-Cāmpulung, zona danubiana a Carpatilor Meridionali, Banat, Crisana-Maramures, Bazinul Transilvaniei, Depresiunea Bārladului, Platforma Moesica.
In cuprinsul acestei documentatii, doua grupe de date sunt deosebit de importante: particularitatile seismologice (localizare, solutii ale mecanismului focal, parametrii sursa) ale cutremurelor produse in zonele respective si rezultatele investigatiilor seismometrice pentru structura profunda a crustei, bazata pe metoda undelor refractate (profilele internationale din partea de est a Romaniei, zona Olteniei, Depresiunea Transilvaniei si Bazinul Panonic, dar si pe tehnologia acoperirii multiple de reflexie la incidenta cvasiverticala pe profile cu durate mari de inregistrare a seismogramelor, pana la 20 sec, linii seismice selectate, din programe ale explorarii pentru hidrocarburi, preponderent in forlandul carpatic.
Corelarea seturilor de date va permite elaborarea modelelor tectono-dinamice (locale si regionale) ale ariilor cu activitate seismica intensa si descifrarea relatiilor dinamice si spatio-temporale intre unitatile tectonice apartinand acestor zone.
O tratare particulara va fi pentru cazul modelelor geotectonice si dinamice ale zonei seismogene Vrancea, cea mai importanta arie seismic activa din Europa, situata la curbura Carpatilor (delimitata aproximativ de coordonatele: lat 45, 00-46,00 si long 26,50-27,50). Geologic, regiunea apartine Panzei de Tarcau, Panzei Subcarpatice si flancului vestic al Depresiunii Focsani. Seismele crustale respective nu au depasit magnitudini de 5,6 iar cele intermediare au fost de maxim 7,80 pe scara Richter. Se va analiza un volum considerabil de inregistrari pentru relocalizarea evenimentelor seismice utilizand distributii ameliorate ale vitezelor undelor seismice.
In final modelele avansate geotectonice si dinamice pentru zonele seismogene si ariile limitrofe vor oferi cele mai noi informatii geologice si geotectonice, precum si rezultatele prelucrarii unitare a datelor seismologice.
Ansamblul de date va fi integrat unor modele tectono-dinamice in contextul Europei estice. Se va schita prelungirea elementelor de interes (zone de acumularea tensiunilor tectonice, traseul fracturilor active) pe teritoriul tarilor invecinate si va fi creionat un model continental care, impreuna cu informatiile din aceste areale, sa permita avansarea cunoasterii mecanismului de acumulare a tensiunilor si deci de producere a seismelor. Un asemenea model avansat, in acord cu ultimile informatii si date cantitative, este absolut necesar, in special in privinta cutremurelor produse in zona Vrancea, cu seismicitate intensa si deosebit de persistenta.

geodynamics021001.jpg
Participanti
Obiective
Etape
Rezultate
worldglob.gif
geodynamics002001.gif
VELOROM
geodynamics001004.gif
LINKS
geodynamics001003.gif
CONTACT
geodynamics001002.gif
HOME
geodynamics002001.gif
TRAPAWA