geodynamics020006.gif
geodynamics020005.gif
geodynamics020004.gif
geodynamics020003.gif
triangle.gif
triangle.gif
RAREST
SUBSIMIN
triangle.gif
DECALAJ
triangle.gif
GEODIN
geodynamics020002.gif
PROIECTE DE CERCETARE
GEODIN
MODELE GEOTECTONICE SI DINAMICE ALE ARIILOR SEISMOGENE DIN CARPATI SI FORLANDUL LOR
Proiect CEEX nr.737 / 2006
Durata proiectului : 2 ani 1 luna 22 zile (2006-2008)
geodin.jpg
Rezumat
Participanti
Obiective
Etape
Rezultate
geodynamics020001.gif
worldglob.gif
geodynamics002001.gif
VELOROM
geodynamics001004.gif
LINKS
geodynamics001003.gif
CONTACT
geodynamics001002.gif
HOME
geodynamics002001.gif
TRAPAWA