geodynamics012006.gif
geodynamics012005.gif
geodynamics012004.gif
geodynamics012003.gif
triangle.gif
triangle.gif
RAREST
SUBSIMIN
triangle.gif
DECALAJ
triangle.gif
GEODIN
geodynamics012002.gif
PROIECTE DE CERCETARE
RAREST
Back
geodynamics012001.gif
ETAPE
Etapa I (14.07.2006 - 05.12.2006)
Determinarea locatiilor viitoarelor statii temporare GPS din partea de vest a tarii. Monitorizarea deplasarilor crustale Ón statiile temporare existente.
Activitate I.1
Stabilirea bazei de date satelitare si seismo-tectonice pentru Curbura Carpatilor.
Activitate I.2
Stabilirea locatiilor viitoarelor statii temporare.
Activitate I.3
Monitorizarea deplasarilor suprafetei terestre in statiile retelei permanente GPS. Asigurarea functionarii permanente a acestei retele

Etapa II (06.12.2006 - 30.04.2007 )
Procesarea datelor din campania (1).Determinari satelitare in reteaua Vrancea (2).

Etapa III (31.04.2007 - 15.09.2007)
Prelucrarea datelor obtinute in campania (2). Determinari satelitare in reteaua Vrancea (3).

Etapa IV (16.09.2007 - 15.10.2008)
Determinari satelitare in reteaua Vrancea (4).Intretinerea retelei de statii permanente GPS .Stabilirea modelului dinamic al deplasarilor vrancene.
rarest_small.jpg
Rezumat
Participanti
Obiective
Rezultate
worldglob.gif
geodynamics002001.gif
VELOROM
geodynamics001004.gif
LINKS
geodynamics001003.gif
CONTACT
geodynamics001002.gif
HOME
geodynamics002001.gif
TRAPAWA