geodynamics008006.gif
geodynamics008005.gif
geodynamics008004.gif
geodynamics008003.gif
triangle.gif
triangle.gif
RAREST
SUBSIMIN
triangle.gif
DECALAJ
triangle.gif
GEODIN
geodynamics008002.gif
PROIECTE DE CERCETARE
RAREST
RASPUNSUL RELIEFULUI SUPRAFETEI TERESTRE LA PROCESELE TECTONICE ACTUALE IN ZONA DE COLIZIUNE CONTINENTALA VRANCEA
Proiect CEEX nr.721 / 2006
Durata proiectului : 2 ani 1 luna 22 zile (2006-2008)
Rezumat
Participanti
Obiective
Rezultate
Etape
geodynamics008001.gif
rarest.jpg
worldglob.gif
geodynamics002001.gif
VELOROM
geodynamics001004.gif
LINKS
geodynamics001003.gif
CONTACT
geodynamics001002.gif
HOME
geodynamics002001.gif
TRAPAWA