geodynamics015006.gif
geodynamics015005.gif
geodynamics015004.gif
geodynamics015003.gif
triangle.gif
triangle.gif
RAREST
SUBSIMIN
triangle.gif
DECALAJ
triangle.gif
GEODIN
geodynamics015002.gif
PROIECTE DE CERCETARE
SUBSIMIN
Back
geodynamics015001.gif
REZUMAT
Proiectul nostru îsi propune studierea deplasarilor verticale si orizontale în terenurile de deasupra si din imediata vecinatate a zonele miniere exploatate intensiv, nerational si cu lucrari de foarte lunga durata. Aceastea reprezinta o componenta importanta a evaluarii riscului major la care sunt supuse ariile industriale si locuite în zone puternic afectate de activitati miniere putin controlate ca dezvoltare spatiala, în contextul socio-economic din aceste areale. Cazul bazinului minier Petrosani este notoriu din acest punct de vedere, ca sa nu mentionam dezastrul de la Ocnele Mari. Aceasta investigare nu se poate realiza profesional decât studiind zona de interes pe o perioadă lungă de timp, cu tehnologii satelitare de tip Sisteme Globale de Pozitionare (GPS) si clasice, modelând si interpretând rezultatele în context local si regional. Este evidenta legatura imediata cu probleme severe de mediu si hazard natural, ca si de aplicare a tehnologiilor satelitare ce permit determinari cu precizie foarte buna (câtiva mm/an). Obiectivele generale au în vedere în special întocmirea unui model statio-temporal al deplasarilor unei arii pilot care urmeaza a fi selectata pe baza unor criterii ferme. Aceasta va permite conturarea unui tip evolutiv, spatio-temporal al ariei investigate si, în acest fel, posibilitatea ca autoritatile competente sa ia masurile ce se impun pentru evitarea unor catastrofe tip Ocnele Mari. Deja de cîtiva ani buni în zona Minei Vulcan au trebui evacuate si abandonate cladiri a caror structura de rezistenta a fost sever afectata de dezvoltarea excesiva a unor lucrari miniere de tip galerii de explorare si exploatare.
Studierea deplasărilor verticale si orizontale în timp a arealelor miniere nu este o temă nouă. Datorită evolutiei aparaturii în ultimii 10 ani, tehnologia însa s-a schimbat radical; deasemenea, a crescut gradul de precizie (încredere) al rezultatelor. Importanta acestor monitorizari este deosebita pentru studierea evolutiei arealelor miniere. Aceste zone, datorită exploatării subterane si a exploatării la zi, sunt supuse permanent unor efecte de ridicare si mai ales de coborâre, prăbusire, alunecare, etc. Aceste deplasări sunt foarte periculoase atât pentru zona minieră afectata cât si pentru comunitătile din zonă, pentru arterele de circulatie, iar pentru detaliile naturale (lacuri, râuri, etc) pot deveni adevărate catastrofe. Scopul studiului constă tocmai în determinarea zonelor de risc, a vitezei si acceleratiei de deplasare a acestora si propunerea de solutii fundamentate stiintific.
Studiul, pentru a fi complet, trebuie să tină seamă de toti factorii care pot duce la deplasări ale crustei terestre: exploatările miniere, structura geologică a zonei, tipurile litologice care intra în compozitia crustei, etc. Din acest motiv, prelucrarea datelor se va realiza pe mai multe variante, functie de elementele care intervin în calcul.
subsimin_small.jpg
Participanti
Obiective
Etape
Rezultate
worldglob.gif
geodynamics002001.gif
VELOROM
geodynamics001004.gif
LINKS
geodynamics001003.gif
CONTACT
geodynamics001002.gif
HOME
geodynamics002001.gif
TRAPAWA