geodynamics018006.gif
geodynamics018005.gif
geodynamics018004.gif
geodynamics018003.gif
triangle.gif
triangle.gif
RAREST
SUBSIMIN
triangle.gif
DECALAJ
triangle.gif
GEODIN
geodynamics018002.gif
PROIECTE DE CERCETARE
SUBSIMIN
Back
geodynamics018001.gif
ETAPE
Etapa I (14.07.2006 - 30.11.2006)
Intocmirea documentarii geologice, proiectarea retelei, executarea retelei, campania GPS si de nivelment (1)
Activitate I.1
Documentare geologica
Activitate I.2
Proiectarea retelei satelitare-topografice
Activitate I.3
Executarea si implementarea retelei satelitare si de nivelment.
Activitate I.4
Determinari satelitare si de nivelment in reteaua Petrosani (1)

Etapa II (01.12.2006 - 30.07.2007 )
Prelucrarea datelor obtinute n campania (1). Determinari GPS si de nivelment (2 si 3)

Etapa III (31.07.2007 - 31.01.2008)
Prelucrarea datelor obtinute n campaniile 1, 2 si 3. Determinari GPS si de nivelment (4)

Etapa IV (01.02.2008 - 15.09.2008)
Prelucrarea finala a datelor obtinute n campaniile 1-4. Intocmirea modelului dinamic al zonei. Finalizarea lucrarii stiintifice si trimiterea spre publicare.
subsimin_small.jpg
Rezumat
Participanti
Obiective
Rezultate
worldglob.gif
geodynamics002001.gif
VELOROM
geodynamics001004.gif
LINKS
geodynamics001003.gif
CONTACT
geodynamics001002.gif
HOME
geodynamics002001.gif
TRAPAWA