geodynamics017006.gif
geodynamics017005.gif
geodynamics017004.gif
geodynamics017003.gif
triangle.gif
triangle.gif
RAREST
SUBSIMIN
triangle.gif
DECALAJ
triangle.gif
GEODIN
geodynamics017002.gif
PROIECTE DE CERCETARE
SUBSIMIN
Back
geodynamics017001.gif
OBIECTIVE
Proiectul îsi propune studierea deplasărilor verticale si orizontale în zonele miniere. Aceasta nu se poate realiza profesional decât studiind zona de interes pe o perioadă lungă de timp, cu măsurători si prelucrări de date efectuate la circa trei luni. Perioada de timp poate varia de la 3-5 ani până la 30-40 de ani.
Considerând că perioada de realizare a proiectului este de 24 luni, obiectivele pe fiecare an sunt următoarele:
Anul 1
-Plantarea reperilor în zona de interes si în zona stabilă;
-Efectuarea ciclului de măsurători 1 cu prelucrarea aferentă, la cel mult 3 luni de la plantarea reperilor;
-Efectuarea măsurătorilor cu periodicitatea stabilită de trei luni, tinand cont de conditiile climatice;
-Prelucrarea datelor pentru a stabili valorile coordonatelor reperilor;
Anul 2
-Repetarea măsurătorilor conform periodicitătii de trei luni;
-Prelucrarea datelor pentru a obtine coordonatele pe fiecare etapă;
-Stabilirea vectorului deplasare si a acceleratiei pe fiecare etapă de prelucrare
-Intocmirea modelului de deplasare a zonei.
Anul 3
-Repetarea măsurătorilor conform periodicitătii de trei luni;
-Prelucrarea datelor pentru a obtine coordonatele pe fiecare etapă;
-Concluziile finale
-Intocmirea raportului final si a propunerilor pentru organizatiile/institutiile competente in luarea deciziilor strategice in acest domeniu.
Este evident ca aceste obiective sunt in concordanta directa cu prioritatile programului, mai ales din punctul de vedere al prioritatilor stabilite de Guvernul Romaniei in vederea aderarii la Uniunea Europeana. Aceaste ar fi o contributie solida la analiza situatiei reale in zonele afectate de lucrari miniere atât de vechi si dezvoltate foarte putin controlat în sute de ani. Pe aceasta baza organismele competente vor putea lua masurile de rigoare în vederea evitarii unor catastrofe cum, din pacate, este cazul la Ocnele Mari...
subsimin_small.jpg
Rezumat
Participanti
Etape
Rezultate
worldglob.gif
geodynamics002001.gif
VELOROM
geodynamics001004.gif
LINKS
geodynamics001003.gif
CONTACT
geodynamics001002.gif
HOME
geodynamics002001.gif
TRAPAWA