geodynamics014006.gif
geodynamics014005.gif
geodynamics014004.gif
geodynamics014003.gif
triangle.gif
triangle.gif
RAREST
SUBSIMIN
triangle.gif
DECALAJ
triangle.gif
GEODIN
geodynamics014002.gif
PROIECTE DE CERCETARE
SUBSIMIN
SUBSIDENTA TERENURILOR AFECTATE DE EXPLOATARILE MINIERE SUBTERANE. CAZUL BAZINULUI MINIER PETROSANI
subsimin.jpg
Rezumat
Participanti
Obiective
Etape
Rezultate
geodynamics014001.gif
Proiect CEEX nr.722 / 2006
Durata proiectului : 2 ani 1 luna 22 zile (2006-2008)
worldglob.gif
geodynamics002001.gif
VELOROM
geodynamics001004.gif
LINKS
geodynamics001003.gif
CONTACT
geodynamics001002.gif
HOME
geodynamics002001.gif
TRAPAWA