geodynamics026007.gif
geodynamics026006.gif
geodynamics026005.gif
geodynamics026004.gif
triangle.gif
triangle.gif
RAREST
SUBSIMIN
triangle.gif
DECALAJ
triangle.gif
GEODIN
geodynamics026003.gif
PROIECTE DE CERCETARE
VELOROM
CARACTERIZAREA GEONOMICA A UNITATILOR TECTONICE MAJORE DIN ROMANIA. MODELE ALE DISTRIBUTIILOR DE VITEZE ALE UNDELOR SEISMICE
Proiect PNII PARTENERIATE (CNMP)
Contract nr. 32-157/2008
Durata proiectului : 36 luni
Rezumat
Participanti
Obiective
Etape
Rezultate
geodynamics026002.gif
worldglob.gif
geodynamics002001.gif
VELOROM
geodynamics026001.jpg
geodynamics001004.gif
LINKS
geodynamics001003.gif
CONTACT
geodynamics001002.gif
HOME
geodynamics002001.gif
TRAPAWA