geodynamics031006.gif
geodynamics031005.gif
geodynamics031004.gif
geodynamics031003.gif
triangle.gif
triangle.gif
RAREST
SUBSIMIN
triangle.gif
DECALAJ
triangle.gif
GEODIN
geodynamics031002.gif
PROIECTE DE CERCETARE
Back
geodynamics031001.gif
REZULTATE
Fiecare etapa va avea rezultate corespunzatoare activitatilor prevazute in schema de realizare a proiectului. La sfarsitul primei etape va exista o baza de date ce va contine toate informatiile geologice, geofizice si seismologice furnizate de parteneri si necesare realizarii acestui proiect. Datele de viteza obtinute in urma analizelor si prelucrarii altor date geofizice vor fi folosite ca date de referinta in analiza de viteza efectuata pe datele seismice. Informatiile seismice de reflexie si refractie vor fi organizate in baza de date pe grupe corespunzatoare unitatilor tectonice analizate. Distributiile de viteza 2D vor fi construite pentru fiecare profil seismic analizat si vor arata variatia vitezelor de interval. Aceste viteze vor fi obtinute pe doua cai. Prima, in urma analizei de viteza efectuata in timpul prelucrarii datelor seismice de reflexie, iar a doua, in urma inversiei timpilor primelor sosiri citite pe datele seismice de reflexie si refractie. Corelarea celor doua procedee va conduce la scaderea incertitudinilor cu care sunt determinate distributiile de viteza. Planul de referinta la care se vor raporta aceste distributii va fi unitar pe toata aria analizata, adica la cota de 0 m, pentru corelare corecta a distributiile 2D de viteza din diferite zone ale tarii, aflate la cote variabile. Interpolarea distributiilor 2D de viteza la scara intregii unitati tectonice, pentru care au fost obtinute, va conduce la realizarea unei reprezentari 3D ale vitezelor de interval si medii patratice. La sfarsitul etapelor 2 si 3 vom avea doua distributii 3D ale vitezelor de interval pentru platformele Moesica si Moldoveneasca. O imagine mai detaliata se va obtine pentru zona Vrancea, in care intervalul de adancime studiat va fi mult mai mare comparativ cu cel obtinut in restul teritoriului, unde seismica de reflexie a fost realizata folosind o lungime in timp de maxim 6 s. In mod similar se vor obtine distributii 3D ale vitezelor si pentru depresiunile Pannonica si Transivaniei. Interpolarea tuturor acestor informatii de viteza va conduce la realizarea unei distributii 3D ale vitezelor de interval la nivelul intregii tari. Se preconizeaza o imbunatatire semnificativa a modelelor geotectonice in urma interpretarii din punct de vedere geologic a distributiilor de viteza, pentru zona Vrancea dar si pentru alte zone care prezinta o activitate seismica crustala.

Articole publicate:
Rezumat
Participanti
Obiective
Etape
worldglob.gif
geodynamics002001.gif
VELOROM
VELOROM
geodynamics027001.jpg
Panea, I. " Array forming in the presence of phase variations", The Leading Edge 28, 216 (2009); doi:10.1190/1.3086060
R. Orza, I. Panea "Single sensors versus hard-wired arrays in amplitude analysis", SEG Expanded Abstracts 27, 528 (2008); doi:10.1190/1.3063709 (SEG Annual Meeting 2008), Las Vegas, USA
Iacob, C., Panea, I. "Array-forming and prestack stereotomography", SEG Expanded Abstracts 27, 3123 (2008); doi:10.1190/1.3063995 (SEG Annual Meeting 2008), Las Vegas, USA
Bocin, A., Stephenson, R., Mocanu, V., Matenco, L., "Architecture of the south-eastern Carpathians nappes and Focsani Basin (Romania) from 2D ray tracing of densely-spaced refraction data" , Tectonophysics, Volume 476, Issues 3-4, 25 October 2009, Pages 512-527, Impact factor = 1,677 (2009 ISI Journal Citation Report)
Russo, R., Mocanu, V., "Source-side shear wave splitting and upper mantle flow in the Romanian Carpathians and surroundings", Earth and Planetary Science Letters, Volume 287, Issues 1-2, 30 September 2009, Pages 205-216, Impact factor = 3,955 (2009 ISI Journal Citation Report)
geodynamics001004.gif
LINKS
geodynamics001003.gif
CONTACT
geodynamics001002.gif
HOME
Panea, I., V. Mocanu, A. Bocin (2010). Analysis of the surface waves present on the passive seismic dataset recorded in the Mizil area (Romania), The Leading Edge; v. 29; no. 7; pag. 796-799; DOI: 10.1190/1.3462780
M. A. Fillerup, J. H. Knapp, C. C. Knapp, V. Raileanu, "Mantle earthquakes in the absence of subduction? Continental delamination in the Romanian Carpathians, Lithosphere October 2010, v. 2, p. 333-340, doi: 10.1130/L102.1
B. Grecu, V. Raileanu, A. Bala, D. Tataru. Estimation of site effects in the Eastern part of Romania on the basis of H/V ratios of S and coda waves generated by Vrancea intermediate-depth earthquakes, Rom. Journ. Phys., Vol. 56, Nos. 3-4, Bucharest, 2011, in print.
Panea, I. (2009). Array-forming with or without other filters applied, Expanded Abstracts, EAGE Conf. and Exhib, Amsterdam, The Netherlands.
Orza, R., Panea, I., Iacob, C. (2010). Integrating seismic and electric data recorded on mine wastes, Expanded Abstracts, EAGE Conf. and Exhib., Barcelona, Spain.
Mocanu, V. (2010). Mantle flow in the Carpathian Bend Zone? Integration of GPS and geophysical investigations . Expanded abstract, Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia. Geological Society of America International Meeting, Ankara, Turkey
Andrei Bocin (2010). Crustal structure of the SE Carpathians and its foreland from densely spaced geophysical data. Ed. Sfantul Ierarh Nicolae, Iasi.
ISBN 978-606-8129-13-6, 124 pag.
geodynamics002001.gif
TRAPAWA