geodynamics064010.gif
geodynamics064009.gif
geodynamics064008.gif
geodynamics064007.gif
triangle.gif
triangle.gif
RAREST
SUBSIMIN
triangle.gif
DECALAJ
triangle.gif
GEODIN
geodynamics064006.gif
PROIECTE DE CERCETARE
TRAPAWA
DISTRIBUTIA 3D A VITEZELOR DE PROPAGARE A UNDELOR ELASTICE DIN LITOSFERA SUPERIOARA A DEPRESIUNII TRANSILVANIEI SI BAZINULUI PANNONIC DIN ROMANIA
Proiect PNII PARTENERIATE (PCCA)
Contract nr. 90/2014
Durata proiectului : 01.07.2014 - 30.09.2017 (39 luni)
geodynamics064005.jpg
Rezumat
Participanti
Obiective
Etape
Rezultate
geodynamics064004.gif
worldglob.gif
geodynamics002001.gif
VELOROM
geodynamics064003.gif
LINKS
geodynamics064002.gif
CONTACT
geodynamics064001.gif
HOME
geodynamics002001.gif
TRAPAWA