geodynamics065007.gif
geodynamics065006.gif
geodynamics065005.gif
geodynamics065004.gif
triangle.gif
triangle.gif
RAREST
SUBSIMIN
triangle.gif
DECALAJ
triangle.gif
GEODIN
geodynamics065003.gif
PROIECTE DE CERCETARE
TRAPAWA
geodynamics065002.jpg
Back
geodynamics065001.gif
REZUMAT
Vitezele de propagare ale undelor seismice, adeseori asociate cu amplitudinea undelor, sunt importante in prelucrarea datelor seismice si, de asemenea, in interpretarea structurala si stratigrafica a modelelor rezultate. Mare parte din informatiile primare privind detaliile despre structura geologica a subsolului provin din studiile seismice de reflexie efectuate in explorarea pentru hidrocarburi dedicata formatiunilor superioare/de suprafata din bazinele de sedimentare. In cazul structurilor adanci, este necesara construirea unor modele de viteza utile in studiile seismologice si tectonice. Modele de viteza, folosind metode directe si indirecte pe diverse profile in intreaga lume, au fost obtinute din studiile seismice de refractie. Vitezele rezultate prezinta valori medii constante sau au o tendinta de crestere liniara cu adancimea pe anumite intervale bine definite. In cazul cuverturilor sedimentare, modelele de viteza obtinute pot fi testate prin integrarea datelor rezultate din profilele seismice industriale sau gaurile de sonda care sunt suprapuse sau in apropierea profilelor. Pana in prezent, astfel de studii nu au fost realizate in Depresiunea Transilvaniei si Bazinul Pannonic, Romania. In consecinta, principalul obiectiv al acestui proiect este de a construi modele de viteza 2-D si 3-D ale undelor P si S folosind ca date de intrare datele seismice inregistrate in studiile seismice de reflexie si refractie de adancime mica si mare. Undele P refractate vor fi prelucrate pentru a obtine distributii 2-D de viteza. Corelarea vitezelor obtinute din prelucrarea undelor P reflectate si refractate va conduce la construirea unui model de viteza mai corect. Modelele de viteza pentru undele S pentru profile mai lungi se vor obtine din analiza zgomotului coerent de pe datele inregistrate pe profilele seismice de reflexie din explorarea pentru hidrocarburi. In ultima etapa, toate datele vor fi integrate intr-un model de viteza regional. Limitele unitatilor tectonice majore vor fi puse in evidenta folosind gradientul de viteza orizontal si masuratori si analize ale datelor gravimetrice. Modelul rezultat va constitui un instrument extrem de necesar prelucrarilor datelor seismice si modelarilor tectonice efectuate in explorarea pentru hidrocarburi, avand un impact direct, imediat si important asupra calitatii si pretului prelucrarii datelor din industria petrolului.
Participanti
Obiective
Etape
Rezultate
worldglob.gif
geodynamics002001.gif
VELOROM
geodynamics064003.gif
LINKS
geodynamics064002.gif
CONTACT
geodynamics064001.gif
HOME
geodynamics002001.gif
TRAPAWA