geodynamics067006.gif
geodynamics067005.gif
geodynamics067004.gif
geodynamics067003.gif
triangle.gif
triangle.gif
RAREST
SUBSIMIN
triangle.gif
DECALAJ
triangle.gif
GEODIN
geodynamics067002.gif
PROIECTE DE CERCETARE
geodynamics065002.jpg
Back
geodynamics067001.gif
OBIECTIVE
Rezumat
Participanti
Etape
Rezultate
worldglob.gif
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de elaborarea modelelor distributiilor de viteze pentru cele 2 unitati tectonice majore, Depresiunea Transilvaniei si bazinul Pannonic.
Obiectivele proiectului sunt:
Observatie: se vor utilize informatii suplimentare din studii seismologice si gravimetrice pentru construirea modelelor finale acolo unde nu exista / nu sunt disponibile informatii seismice.
geodynamics002001.gif
VELOROM
geodynamics064003.gif
LINKS
geodynamics064002.gif
CONTACT
geodynamics064001.gif
HOME
geodynamics002001.gif
TRAPAWA
TRAPAWA